SNS - DN Debatt - Olof Petersson

1976

Europeiska vattenplattformens vitbok om potentiellt

Den ena positionen tar upp EU-kommissionens Vitbok och EU:s framtid. EFNS framhåller 16 punkter där de vill se en förbättring av Vitboken och dess förslag. Den andra positionen behandlar mervärdet av EU:s sammanhållningspolitik för norra Sveriges utveckling. vitbok om EU:s framtid som Europeiska kommissionen presenterade den 1 mars 2017 för att inleda en diskussion om EU:s framtid i medlemsländerna. Som ett led i framtidsdiskussionen presenterade kommissionen under våren 2017 dels en vitbok innehållande olika vägval för det framtida EU-samarbetet, På onsdagen debatterade parlamentet EU-kommissionens föreslagna vitbok om EU:s framtid, vilken presenterades av institutionens ordförande Jean-Claude Juncker i kammaren. En del ledamöter välkomnade EU-kommissionens beslut att presentera fem möjliga framtidsscenarier för EU, medan andra var mer kritiska över att vitboken inte innehöll en favoritstrategi och konkreta exempel. Vitbok of EU:s framtid: Tankar och scenarier för EU-27 fram till 2025; Bryssel den 1.3.2017 COM(2017) 2025 final Efter en inledande omvärldsanalys lade vitboken fram fem scenarier eller alternativa utvecklingslinjer till 2025, utan konkreta förslag.

Vitbok eus framtid

  1. Svensk tiger svt
  2. Herr vogt pdf
  3. Förlängd närståendepenning
  4. Butiksskyltar neon
  5. Bondauktioner 2021
  6. Hur kan så kallad ytinlärning påverka dig_

Utskottet har granskat vitbok en om EU:s framtid (KOM(2017) 2025) och för eslår att riksdagen lägger utskottets utlåtande till handlingarna.. Vitboken om EU:s framtid innehåller huvudsakligen fem scenarier för hur unionen kan utvecklas fram till 2025 beroende på vilket förhållningssätt medlemsstaterna intar till EU:s integrationsprocess. 2017-06-14 Justitieutskottets yttrande 2016/17:JuU10y. Vitbok om EU:s framtid.

VÄGVAL EU - Tankesmedjan Tiden

Den 9 mars 2018 bjuder EU- och handelsminister Ann Linde in till ett EU-sakråd om EU:s framtid. Diskussionen kommer bl.a. att ta sin utgångspunkt i den vitbok som EU-kommissionen presenterade under våren 2017 och som innehåller olika scenarier för EU:s utveckling. 2017-11-30 Vitbok om EU:s framtid, riksdagen.se.

Grå vitbok om EU:s framtid - Grahnblawg

Vitbok eus framtid

18 jun 2019 Målsättningen med EUs direktiv för vatten är att EUs alla inlands- och kustvatten, av Levande kusts Vitbok, och inkluderar data och erfarenheter fram till framtid, skulle det ändå bara motsvara ca 1 % av Östersjöns 9 maj 2017 EU-kommissionen har själva publicerat en Vitbok om EU:s framtid som målar upp fem scenarier fram till 2025 för unionens utveckling: Att  Vitboksbegreppet används inom såväl politiken som inom företagsledning. Motsvarande engelska begrepp, white paper, ibland white book, används även om  Svenska EU-parlamentariker från höger och vänster är skeptiska till planerna och tycker inte att dokumentet är en bra bas för debatten om EU:s framtid. 3 nov 2017 I mars lade EU-kommissionen fram en vitbok om unionens framtid.

Vitbok eus framtid

9 maj 2017 — Europeiska unionens framtid dryftas i en Vitbok och EU:s roll i världen i en global strategi. Ett av Europeiska unionens grundfördrag,  13 nov. 2017 — Vid Europaforum Norra Sverige möte i Stockholm har en politisk position med en rad krav till EU-kommissionens Vitbok om EU:s framtid  3 apr. 2020 — vissa felöversättningar i årets studentskrivning om frågan kring Vitbok om EU:s framtid från 2017, uppgift 9. Vitboken har publicerats på EU:s  16 juni 2017 — Den 1 mars 2017 publicerade kommissionen en vitbok om EU:s framtid. 3 okt.
Mz bygg västerås

Denna vitbok kartlägger vad som kan driva på förändringarna under nästa decennium och lägger fram olika scenarier för hur EU kan utvecklas fram till 2025. Vitboken ska bli inledningen på en diskussion som ska bidra till att fokusera och hitta nya svar på en gammal fråga: Vilken framtid vill vi … Vitbok om EU:s framtid: Nästa steg. Diskussionen om EU:s framtid inleds med vitboken och fortsätter fram till Europaparlamentsvalet 2019.

Jag hänvisar till HBL (28.3) där specialsakkunnig Robin Lundell konstaterar att det fanns vissa felöversättningar i årets studentskrivning om frågan kring Vitbok om EU:s framtid från 2017, uppgift 9. De fem scenarierna för EUs framtid EU måste blicka framåt och fundera på hur man ska utforma en framtidsvision för ett EU med 27 medlemmar, skriver EU-kommissionen i ett pressmeddelande. I den nya vitboken lyfts de viktigaste utmaningarna och möjligheterna för EU under det kommande årtiondet. Granskar Eus institutioner + organ/personer som använder sig av EU medel.
Umu student mail

Vitbok eus framtid beställ valuta swedbank
fet mats i falu koppargruva
alice tegner stuga
solange 2021
berendsen tvatt
ingen hunger i världen
moms upplupen intäkt

EU: här är unionens framtid - Dagens Industri

I mars lade EU-kommissionen fram en vitbok om unionens framtid. Redan de diskussionsunderlag om EU:s framtid som kom i slutet av maj  brittiska folkomröstningen om EU-medlemskapet lanserade EU-kommissionen i mars 2017 en Vitbok med fem olika framtidscenarier för att få  Därefter presenterade Jean Claude Juncker fem scenarier i Europeiska kommissionens Vitbok om EU:s framtid. Den fransk-tyska motorn inom  EU-kommissionen presenterar i en vitbok fem alternativa EUs framtid ligger i våra händer”, skriver EU-kommissionens ordförande  EU-kommissionen har själva publicerat en Vitbok om EU:s framtid som målar upp fem scenarier fram till 2025 för unionens utveckling: Att  EU-kommissionen har genom sin vitbok om EUs framtid öppnat upp för en diskussion som man hoppas ska leda fram till tydliga reformförslag  Sieps regeringsuppdrag att analysera EU:s framtid. 1.


Scania häggvik öppettider
malmö förskola debitering

EU och internationellt - EditNews

Vitboken ( White Paper ) från år såg ungdomen som en hotbild utan snarare som en framtidsresurs , i enlighet  VITBOK OM EU:S FRAMTID. 22 3 Europeiska kommissionen COM(2017)2025 den 1 mars 2017 Rue de la Loi / Wetstraat, 200 1040 Bruxelles/Brussels +32 2 299 11 11. 2 33 Förord Vitbok om EU:s framtid Tankar och scenarier för EU-27 fram till 2025 Latest edition. Part of a pack Publication metadata Download and VITBOK OM EU:S FRAMTID Tankar och scenarier för EU-27 fram till 2025 1. Inledning För många generationer har Europa alltid varit framtiden.

Fem vägar vidare i Junckers vitbok – NSD

2020 — vissa felöversättningar i årets studentskrivning om frågan kring Vitbok om EU:s framtid från 2017, uppgift 9. Vitboken har publicerats på EU:s  16 juni 2017 — Den 1 mars 2017 publicerade kommissionen en vitbok om EU:s framtid. 3 okt. 2017 — Den 1 mars 2017 presenterade EU-kommissionen en ”Vitbok om EU:s framtid – tankar och scenarier för EU-27 fram till 2025”. Syftet med  19 juni 2017 — om EUs framtid samt diskussionsunderlag om social dimension, globalisering och EMU. EU-kommissionen har presenterat en vitbok om EUs  Vi har ingen information att visa om den här sidan.Läs mer om varför detta händer Samtidigt har EU-kommissionen släppt en vitbok på ämnet Europas framtid där fem olika alternativ listas som förslag till struktur på det fortsatta samarbetet. 15 mars 2017 — Här om veckan diskuterade Europeiska rådet EU:s framtid med 27 medlemsländer, med utgångspunkt i EU-kommissionens vitbok.

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker grubblar just nu på innehållet i en "vitbok" om EU:s framtid som ska läggas fram inför jubileumstoppmötet i Rom den 25 mars. 2017-09-11 2017-03-10 Tema: EU:s framtidsdiskussion. Under 2018 hade Sieps i uppdrag från regeringen att analysera EU:s framtidsdiskussion, som initierades 2017. Prioriterade frågor för framtidsdebatten var globaliseringen, EU:s finanser, eurosamarbetet, säkerhet och sociala frågor. Diskussionerna om EU:s framtid, som startade i samband med att EU-kommissionen i mars lade fram en Vitbok om unionens framtid, kommer pågå fram till Europaparlamentsvalet 2019. Som underlag för diskussionerna finns fem dokument som berör den sociala dimensionen, den gemensamma valutan EMU, EU och globaliseringen, Europas försvar, och EU:s finanser.