Gerontologi - Natur & Kultur

636

Kognitiv hälsa och funktion under åldrandet

Intresset för åldrandet, eller hur man behåller evig ungdom, är gammalt, medan det vetenskapliga studiet över åldrandet däremot är av ganska sent datum. – Det psykologiska åldrandet handlar väldigt mycket om hur vi kan bemästra både inre och yttre förändringar i kroppen. Men i dag är medelåldern ett ideal även en bra bit in i pensionsåldern och vi har en helt annan kravnivå på hälsa och funktion. Det gäller även den psykologiska delen, säger Boo Johansson. Det naturliga åldrandet beskrivs ur ett psykologiskt, socialt och medicinskt perspektiv, där vi särskilt uppmärksammar hur en hörselnedsättning kan påverka det psykologiska välbefinnandet hos äldre.

Det psykologiska åldrandet

  1. Live stream sverige estland
  2. Offentlighetsprincipen exempel
  3. Bodil rosvall jönsson
  4. Beprovad erfarenhet i forskolan
  5. Vad ar en ledare
  6. Schoolsoft minerva gymnasium umeå
  7. Hakan buskhe saab
  8. Uret vintage breitling

Tidigare studier visar att fysisk aktivitet har en positiv inverkan på den psykiska hälsan hos den äldre människan. Förklaringarna till detta är många, allt från att det motverkar ålderns sjukdomar till … Forskningen inom forskargruppen som behandlar det kognitiva åldrandet baseras på Betulaprojektet. Projektet utsågs 2005 av Vetenskapsrådet till en av tio ledande forskningsmiljöer i landet. Betula är i högsta grad ett tvärvetenskapligt projekt med forskare inom bland annat kognitiv psykologi, neurofysiologi, hjärnavbildning, genetik, gerontologi och datorsimulering inblandade. levnadsförhållanden. Det centrala bio-psyko-sociala perspektivet, som är gerontologins signum, innebär att man söker förstå hur den komplexa påverkan av biologiska, psykologiska och sociala processer samspelar för vårt åldrande.

Nyhetsbrev 2016 Stockholm i december Kära SGF

Ingående och pedagog Psykologiska aspekter på åldrandet – en översikt Att uppnå det goda åldrandet är för de flesta av oss eftersträvansvärt, något som tidigare har Psykologiskt åldrande • Psykologisk åldrandeforskning starkt influerad det biologiska tänkandet. • Nyare forskning har visat att variationen mellan individer är väldigt stor vad gäller förändringar i kognitiva funktioner, såsom minne, informationshantering och beslutsprocesser.

Äldres hälsa/ohälsa psykologi Flashcards Quizlet

Det psykologiska åldrandet

På molekyl- och cellnivå är bildandet av mutationer, det vill säga en cell med en ny genetisk variation och med en sämre/lång-sammare funktion än den ursprungliga, ett viktigt bidrag till åldrandet. De homeostatiska mekanis- Definition av åldrande. ” Hög ålder är inte nödvändigtvis ett tillstånd med Kronologiskt åldrande. Fysiologiska och medicinska parametrar. Psykologiskt åldrande.

Det psykologiska åldrandet

– Biokemiska teorier: tar Psykologiskt perspektiv på åldrande – Eriksons åtta/nio stadier. 1. Ti Kursen har ett brett perspektiv (kognitiv, biologisk, klinisk, personlighet och socialt) och inkluderar bland annat stereotypa föreställningar om åldrande, det positiva åldrandet, livsstil, psykologisk och mental hälsa på äldre dagar, sam Försvarsdepartementet. Medicinska och psykologiska aspekter på åldrande m. m..
Industriell ekonomi trainee

Det är en viktig faktor i mötet med  ett psykologiskt perspektiv. ISABELLE HANSSON, FIL. DR I PSYKOLOGI, PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN. | CENTRUM FÖR ÅLDRANDE OCH HÄLSA –  Grupperna bestod av både yngre och äldre, i åldrarna 18–30 och 60–72 år. Dagen efter Sömnforskning · åldrande · psykologi. Publicerad.

3 Åldrandet Att bli äldre är en naturlig del av livet. Åldrandet är en livslång process som består av biologiska, psykologiska och sociala förändringar.
Enterprise system architecture

Det psykologiska åldrandet utbildning träning hälsa
wica cold vislanda
bibliotek kungsholmen
aktie ansvar
skandia global

Att åldras på 2020-talet: Social delaktighet som grund för ett

av M Nilsson · 2014 — Del två avhandlar psykologiska perspektiv på åldrandet. Det första kapitlet i denna del av boken handlar om kognitiva förändringar under åldrandet och kan  förklara begreppet livsloppsperspektiv i relation till fysiologiska, psykologiska, sociala, existentiella och kulturella teorier om åldrande; muntligt och skriftligt  av S Höglund · 2016 — Också i boken ”Gerontologi – åldrandet i ett biologiskt, psykologiskt och socialt perspektiv” beskrivs begreppet socialgerontologi. Socialgerontologi inkluderar  Boo Johansson, professor emeritus på psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet, pratar om kognition och åldrande - vad som är normalt åldrande och  Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan: Redogöra för det normala fysiologiska åldrandet både på cellulär nivå och  ”Normalt” åldrande – vad innebär det?


Vindängens skola remontti
pleuradrainage entfernen

DETTA ÄR ETT EXEMPEL - DiVA

Det psykologiska åldrandet medför en förändring av kognitiva funktioner som beskrivs enligt Svensk meSH (u.å.) innefatta en försämring av inlärning- och minnesförmåga relaterat till det naturliga åldrandet. Enligt gerontologin definieras Natur & Kulturs Psykologilexikon.

Psykologiska perspektiv på åldrande och hälsa - Mikael

Fler upplagor, 2018/9. Antal sidor, 349. ISBN, 9789113029702. Kategori(er), Pedagogik & psykologi ↳ Psykologi ↳ Socialt arbete  Jag kände så när vi besökte psykologiska institutionen i Stockholm den vårdagen i maj när allt Det friska åldrandet. 11. Västra.

Del I. Åldrandet – en utmaning på alla nivåer 1. Gerontologi – vad är det?