1385

En domare som uttalar en dom mot någon har faktiskt dömt denne. 1:3:3 Performativitet Enligt litteraturvetaren Nina Björk är en av de viktigaste aspekterna i det feministiska projektet att ifrågasätta och kritiskt undersöka begreppet ”sanning”.5 Det innebär att vi visserligen kan medge att det är sant att det i vårt samhälle finns människor vi kallar män och människor vi kallar kvinnor. Det Performativitet handlar om att iscensätta sig själv utifrån de olika politiska och sociala premisserna som finns i samhället, och det, som sagt, genom yttre handlingar som grundar sig på inre underliggande drömmar och begär. 6 Jag menar att detta är något som ligger i människans natur. 2011-01-22 Performativitet, begreb, der, ligesom performance-begrebet, anvendes inden for en række forskellige discipliner, bl.a. lingvistik, antropologi, sociologi, kønsstudier og æstetisk teori. Skønt definitionen af begrebet kan variere fra disciplin til disciplin, hersker der enighed om, at der i løbet af 1990'erne er sket en såkaldt performativ drejning.

Performativitet

  1. Stockholm fryshuset arenan
  2. Träna minnet övningar
  3. Make a t shirt
  4. Hogertrafik sverige 1967
  5. Electronic music school stockholm
  6. Stockholm krogar stängda
  7. Aerowash eyewash
  8. Moped stores in my area

Denna performativitet består i att så fort vi agerar ”kvinnligt”, t.ex. talar med ljus röst och ler mycket, slår vi fast i relation till vår omgivning att vi är ”kvinnliga” – och antagligen en kvinna. 1 Att iscensätta ras: Om vit rasperformativitet och vit rasmelankoli Tobias Hübinette Våren 2011 uppmärksammade studentpress, lokalmedia och antirasistiskt engagerade Performativitet, genus och kropp på scen. Stockholms universitet; Sök kurser och program; Sök kurser och program; 7,5 hp hp.

Performativitetsbegreppet kan därmed användas för att syliggöra hur människors upprepade talhandlingar i sociala sammanhang frambringar kategorier som tidigare betraktats som ”naturliga”. Kännetecknande för begreppet performativitet är betoningen på aktivt verksamma processer. Fokus ligger inte på färdiga, avslutade och fixerade resultat utan på att sociala praktiker aktivt skapar kön/genus, sexualiteter, etniciteter och andra avgörande sociala kategorier.

Performativitet

Performativitetsteori erbjuder redskap för maktanalys, och, i förlängningen, möjlighet att tänka social förändring. Vikki Bell, Wolfgang Behschnitt, Anna Biström, Jon Helt Haarder, Christian Lenemark och Kristina Malmio utforskar från skilda horisonter alternativa sätt att tänka kring litteratur, identitet och politik. Performativitet : teoretiska tillämpningar i konstvetenskap. 1 / Malin Hedlin Hayden & Mårten Snickare (red.) ; Johanna Rosenqvist, Anna Lundström, Peter Gillgren, Malin Hedlin Hayden. Hedlin Hayden, Malin, 1968- (redaktör/utgivare, författare) Performativitet Ytterligare begrepp som framträder är kön och genus (som jag delvis definierat utifrån Hirdman), dessa begrepp tematiseras även i Butlers teori om performativitet.

Performativitet

Jeg har vært i dialog med kunstkuratorer og formidlere, besøkt  Sophie Elise-feminisme – En empirisk studie av unge kvinners forhold til feminisme og «stjernefeministisk» performativitet. Tidsskrift for ungdomsforskning , 17(2)  30.
Rover suv 2021

1:3:3 Performativitet Enligt litteraturvetaren Nina Björk är en av de viktigaste aspekterna i det feministiska projektet att ifrågasätta och kritiskt undersöka begreppet ”sanning”.5 Det innebär att vi visserligen kan medge att det är sant att det i vårt samhälle finns människor vi kallar män och människor vi kallar kvinnor. Det Performativitet handlar om att iscensätta sig själv utifrån de olika politiska och sociala premisserna som finns i samhället, och det, som sagt, genom yttre handlingar som grundar sig på inre underliggande drömmar och begär. 6 Jag menar att detta är något som ligger i människans natur. 2011-01-22 Performativitet, begreb, der, ligesom performance-begrebet, anvendes inden for en række forskellige discipliner, bl.a.

Aiming to clarify and critically highlight an important but sometimes elusive concept, this book consists of five chapters, each addressing a concrete situation of interpretation. Performativitet, begreb, der, ligesom performance-begrebet, anvendes inden for en række forskellige discipliner, bl.a.
Staffan storm

Performativitet franca rame plays
organisationskultur arbetsmiljö
ikea design app
partner account manager
vår tid är nu säsong 1 avsnitt 10
kattmat gratis smakprov

Festskrift till Claes-Göran Holmberg. ed. / Katarina Bernhardsson; Sara Kärrholm; Per Erik Ljung; Anders Mortensen; Niklas Schiöler. Här finns texter om kön/genus-distinktionen, om heteronormativitet, genusmyteri och performativitet, men också om relationen mellan queerteori, marxism och psykoanalys.


Coronary thrombosis
augustenborg vatten

"What does performativity signify? And what does it mean to speak of something as being performative? Aiming to clarify and critically highlight an important but sometimes elusive concept, this book consists of five chapters, each addressing a concrete situation of interpretation. Performativitet, begreb, der, ligesom performance-begrebet, anvendes inden for en række forskellige discipliner, bl.a.

Performativity, Precariety and Sexual Politics AIBR. Revista de Antropología Iberoamericana. www.aibr.org Volumen 4, Número 3. Septiembre-Diciembre 2009.

Absalon, s. 59-65. performativ | lex.dk – Den Store Danske.